Skip to main content

Show filters

Hide filters

göra resursplanering

Description

Description

Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

Begreppets URI