Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning vid livsmedelsproduktion

Description

Description

Se till att miljölagstiftningen följs i livsmedelsproduktionen. Förstå lagstiftning som rör miljöfrågor vid livsmedelstillverkning och tillämpa den i praktiken.

Relationer

Begreppets URI