Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrollera begärans legitimitet

Description

Description

Undersöka kundens intresse av en privat utredning innan ett avtal godtas för att se till att intresset inte strider mot lagstiftning eller allmän moral.

Alternativ beteckning

kontrollera att en begäran är legitim

Relationer

Begreppets URI