Skip to main content

Show filters

Hide filters

teknik för förnybar energi

Description

Description

De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

Alternativ beteckning

teknik för förnyelsebar energi

Begreppets URI