Skip to main content

Show filters

Hide filters

förfaranden vid civilmål

Description

Description

De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

Alternativ beteckning

förfaranden vid tvistemål

Begreppets URI