Skip to main content

Show filters

Hide filters

vidareutveckla befintliga rutiner

Description

Description

Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

Alternativ beteckning

förbättra nuvarande rutiner

försöka förbättra befintliga rutiner

vidareutveckla befintlig rutin

vidareutveckla de befintliga rutinerna

vidareutveckla nuvarande rutiner

Begreppets URI