Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för djurhantering vid veterinärmedicinska insatser

Description

Description

Ansvara för hanteringen och fasthållandet av djur i samband med veterinärundersökningar eller andra insatser.

Relationer

Begreppets URI