Skip to main content

Show filters

Hide filters

samarbeta i team och nätverk

Description

Description

Stödja eller utveckla en grupp för att arbeta mot ett gemensamt mål på ett sätt, och därvid visa förståelse och respekt för andras roller och kompetenser.

Begreppets URI