Skip to main content

Show filters

Hide filters

koncept för ständig förbättring

Description

Description

Underliggande idéer om kvalitetsledningssystem. Implementeringsprocessen för LEAN-tillverkning, Kanban, Kaizen, Total Quality Management (TQM) och andra system för kontinuerlig förbättring.

Alternativ beteckning

filosofier för kontinuerlig förbättring

filosofier för ständig förbättring

koncept för kontinuerlig förbättring

Begreppets URI