Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra en genomförbarhetsstudie av småskalig vindkraft

Description

Description

Utvärdera och bedöma potentialen hos småskaliga vindkraftsystem. Genomföra en standardiserad studie för att beräkna byggnadens nödvändiga energibehov samt hur stor andel av den totala försörjningen som utgörs av den småskaliga vindkraften. Bedriva forskning till stöd för beslutsprocessen.

Begreppets URI