Skip to main content

Show filters

Hide filters

normalisera data

Description

Description

Reducera data till deras exakta kärnform (normalformulär) för att åstadkomma resultat såsom minimering av beroende, undanröjande av redundans och ökad konsekvens.

Alternativ beteckning

göra data enhetlig

normaliserar data

standardisera data

normaliserade data

Begreppets URI