Skip to main content

Show filters

Hide filters

finansiella produkter

Description

Description

De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

Begreppets URI