Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge muntliga instruktioner

Description

Description

Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

Begreppets URI