Skip to main content

Show filters

Hide filters

samarbetande robotteknik

Description

Description

Samarbetande robotteknik är en studie av samarbetsprocesser där människor och robotar samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Samarbetande robotteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar klassisk robotteknik, interaktion mellan människa och dator, artificiell intelligens, design, kognitiv vetenskap och psykologi. Tekniken rör definitionen av planerna och reglerna för kommunikation, för att utföra en uppgift och uppnå ett mål tillsammans med en robot.

Relationer

Begreppets URI