Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge rådgivning till patienter om läkemedel

Description

Description

Diskutera och komma överens med hälso- och sjukvårdsanvändare om lämplig användning av läkemedel, så att vårdanvändaren får tillräcklig information för att se till att läkemedlet används på ett säkert och korrekt sätt.

Relationer

Begreppets URI