Skip to main content

Show filters

Hide filters

kvalitetssäkringsförfaranden

Description

Description

Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

Relationer

Begreppets URI