Skip to main content

Show filters

Hide filters

lagstiftning om animalieprodukter

Description

Description

Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

Alternativ beteckning

lagstiftning om animaliska produkter

Begreppets URI