Skip to main content

Show filters

Hide filters

radioaktiv kontamination

Description

Description

De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

Alternativ beteckning

radioaktiv kontaminering

Begreppets URI