Skip to main content

Show filters

Hide filters

studera säljnivåer för produkter

Description

Description

Samla in och analysera säljnivåer av produkter och tjänster och använda denna information för att fastställa volym som ska produceras i följande satser samt tillse kundåterkoppling, pristrender och försäljningsmetodernas effektivitet.

Relationer

Begreppets URI