Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera data för policybeslut inom handel

Description

Description

Analysera data om ett visst företag, en återförsäljare, en marknad eller en butiksform. Bearbeta all insamlad information och skapa en företagsplan som sedan används för att förbereda kommande beslut.

Begreppets URI