Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda databehandlingsteknik

Description

Description

Samla in, bearbeta och analysera relevanta data och uppgifter, lagra och uppdatera data på rätt sätt samt illustrera siffror och data med hjälp av grafer och statistiska diagram.

Begreppets URI