Skip to main content

Show filters

Hide filters

prissättningsstrategier

Description

Description

Teknikerna, teorierna och de allmänt vedertagna strategierna för prissättning av varor. Förhållandet mellan prissättningsstrategier och resultat på marknaden såsom vinstmaximering, avskräckande av nya aktörer eller ökning av marknadsandelen.

Begreppets URI