Skip to main content

Show filters

Hide filters

matematikfilosofi

Description

Description

Den underdisciplin av matematik som undersöker de filosofiska grunderna och konsekvenserna av matematik. Den studerar matematikens metodik och hur människor använder den i vardagslivet.

Relationer

Begreppets URI