Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

Description

Description

Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

Begreppets URI