Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla campinganläggningar

Description

Description

Sköta campingplatser eller rekreationsområden, inklusive underhåll och varuinköp.

Alternativ beteckning

underhålla anläggningar för camping

sköta campingplatser

sköta campingar

underhålla campinganläggning

ta hand om campingar

sköta campinganläggningar

Relationer

Begreppets URI