Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda budget för rollbesättning

Description

Description

Tillsammans med produktionsrevisorn utarbeta budgeten för rekrytering av skådespelare och statister.

Relationer

Begreppets URI