Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla ritningar för ett gruvfält

Description

Description

Utarbeta och underhålla översikter och ritningar över markytor och underjordiska ytor vid ett dagbrott; utföra undersökningar och göra riskbedömningar vid potentiella gruvanläggningar.

Begreppets URI