Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla kärnreaktorer

Description

Description

Reparera och utföra rutinunderhåll av utrustning som kontrollerar nukleära kedjereaktioner för att generera el; säkerställa att utrustningen fungerar på ett säkert sätt och i överensstämmelse med lagstiftningen.

Alternativ beteckning

underhålla kärnkraftsreaktorer

Begreppets URI