Skip to main content

Show filters

Hide filters

avläsa monteringsscheman

Description

Description

Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

Begreppets URI