Skip to main content

Show filters

Hide filters

välja ut sperma för artificiell insemination av djur

Description

Description

Välja ut sperma för artificiell insemination enligt avelsprogrammet. Bereda provet och använda ändamålsenlig utrustning och säkra arbetsmetoder.

Relationer

Begreppets URI