Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla plastmaskiner

Description

Description

Underhålla maskiner och utrustning för tillverkning av plastvaror, för att se till att de är rena och fungerar på ett säkert sätt. Utföra rutinunderhåll på och vid behov justera utrustning med hjälp av handverktyg och kraftverktyg.

Relationer

Begreppets URI