Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge kunder råd om att installera ljud- och bildutrustning

Description

Description

Rekommendera och tillhandahålla kundrådgivning om olika märken och typer av ljud- och bildutrustning, i enlighet med kundens personliga önskemål och behov.

Relationer

Begreppets URI