Skip to main content

Show filters

Hide filters

konstruera värmepumpsanläggningar

Description

Description

Konstruera ett värmepumpsystem, inklusive beräkningar av värmeförlust eller värmeöverföring, nödvändig kapacitet, mono- eller bivalent, energibalanser och bullerminskning.

Alternativ beteckning

designa värmepump

Begreppets URI