Skip to main content

Show filters

Hide filters

beräkna skördekostnader

Description

Description

Uppskatta den skördeutrustning som behövs, ge korrekta skördeuppskattningar och arbeta inom tilldelade budgetar.

Relationer

Begreppets URI