Skip to main content

Show filters

Hide filters

testa elutrustning

Description

Description

Testa elektriska system, maskiner och komponenter och kontrollera elektriska egenskaper såsom spänning, strömstyrka, resistans, kapacitans och induktans, med användning av elektrisk utrustning för provning och mätning, t.ex. en multimeter. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

Begreppets URI