Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

föra register över händelserapporter

Description

Description

Ha ett system för registrering av uppgifter om ovanliga händelser som inträffar på anläggningen, t.ex. arbetsrelaterade skador.

Alternativ beteckning

föra ett register över händelserapporter

föra register över händelserapport

föra register över rapporter om tillbud

föra register över tillbudsrapporter

registrera händelserapporter

registrera tillbudsrapporter

Begreppets URI