Skip to main content

Show filters

Hide filters

föra register över händelserapporter

Description

Description

Ha ett system för registrering av uppgifter om ovanliga händelser som inträffar på anläggningen, t.ex. arbetsrelaterade skador.

Alternativ beteckning

registrera tillbudsrapporter

föra ett register över händelserapporter

föra register över rapporter om tillbud

registrera händelserapporter

föra register över händelserapport

föra register över tillbudsrapporter

Begreppets URI