Skip to main content

Show filters

Hide filters

upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

Description

Description

Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

Alternativ beteckning

upptäcka brister i pipelineinfrastruktur

Begreppets URI