Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda utrustning för precisionsmätning

Description

Description

Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

Relationer

Begreppets URI