Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera sambandet mellan förbättringar i distributionskedjan och vinster

Description

Description

Förstå hur förbättringar av distributionskedjan kommer att påverka företagets vinster. Intensifiera förbättringen av de processer som är mest effektiva för att effektivisera distributionskedjan och samtidigt generera största möjliga vinst.

Begreppets URI