Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera stordata

Description

Description

Samla in och utvärdera numeriska data i stora mängder, särskilt i syfte att identifiera mönster mellan data.

Alternativ beteckning

analysera stora datamängder

analysera big data

Begreppets URI