Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

Description

Description

Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

Relationer

Begreppets URI