Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa allmänhetens säkerhet

Description

Description

Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Relationer

Begreppets URI