Skip to main content

Show filters

Hide filters

fortplantningsteknik för vattenbruk

Description

Description

De tekniker som används för att stimulera fortplantningslek, lek i bon och kramning med lämpliga metoder för särskilda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter. Miljömässig kontroll av leken, användning av hormoner för att framkalla fortplantning och identifiering av avelsbestånd genom genetiskt urval.

Begreppets URI