Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge utbildning i teknisk affärsutveckling

Description

Description

Ge kollegor utbildning om tekniska innovationsprojekt och funktionellt genomförande i en verksamhet som gör den mer rationell.

Relationer

Begreppets URI