Skip to main content

Show filters

Hide filters

hitta sätt att minska konsumtionens negativa inverkan

Description

Description

Följa principer, riktlinjer och föreskrifter för att uppnå miljömässig hållbarhet, vilket inbegriper avfallsminskning, minskad förbrukning av energi och vatten, återanvändning och återvinning av produkter samt deltagande i delningsekonomin.

Begreppets URI