Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

hitta sätt att minska konsumtionens negativa inverkan

Description

Description

Följa principer, riktlinjer och föreskrifter för att uppnå miljömässig hållbarhet, vilket inbegriper avfallsminskning, minskad förbrukning av energi och vatten, återanvändning och återvinning av produkter samt deltagande i delningsekonomin.

Begreppets URI