Skip to main content

Show filters

Hide filters

testmetoder för mikrosystem

Description

Description

Metoder för testning av kvalitet, tillförlitlighet och prestanda hos mikrosystem och mikroelektromekaniska system samt deras material och komponenter före, under och efter utformning av systemen, t.ex. genom parametertester och inbränningstester.

Begreppets URI