Skip to main content

Show filters

Hide filters

strålningsfysik inom hälso- och sjukvården

Description

Description

Strålningsfysik inom konventionell medicinsk radiologi, datortomografi, MRT, ultraljud och diagnostisk nukleärmedicin samt deras principer, t.ex. tillämpningsområden, indikationer, kontraindikationer, begränsningar och strålningsrisker.

Begreppets URI