Skip to main content

Show filters

Hide filters

djurvälfärd

Description

Description

Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande:


behovet av en lämplig miljö,
behovet av lämpligt foder,
möjligheten att utföra normala beteenden
behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur
behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

Alternativ beteckning

djurs välbefinnande

djurskydd

Begreppets URI