Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra intervjuer inom socialtjänsten

Description

Description

Uppmuntra kunder, kolleger, chefer eller offentliga tjänstemän att tala fullt ut, fritt och sanningsenligt för att ta reda på den intervjuade personens upplevelser, attityder och åsikter.

Begreppets URI