Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för ljudkvalitet

Description

Description

Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

Relationer

Begreppets URI